Bureau: fiscaal aftrekbaar 2024

Sinds de uitbraak van de pandemie van het coronavirus werken velen van ons regelmatig thuis. De kosten voor werkapparatuur die nodig is voor thuiswerken kunnen worden afgetrokken van de belasting. Dit betekent dat je de meeste of in ieder geval een deel van de kosten voor aanschaf, reparatie en onderhoud vergoed kunt krijgen van de belastingdienst, ongeacht of je in loondienst of als zelfstandige werkt. Hoe zit het met een bureau? In deze blogpost lees je hoe je in Duitsland je bureau van de belasting kunt aftrekken!

Schreibtisch von der Steuer absetzen in Deutschland: Anleitung und Tipps

Wat is een werkuitrusting?

Een werkuitrusting is al het gereedschap dat je nodig hebt om professionele taken uit te voeren. Hieronder vallen niet alleen fysieke zaken zoals kantoormeubilair, maar bijvoorbeeld ook bepaalde softwareprogramma's of een snelle internetverbinding.

De kosten die je maakt voor werkapparatuur kunnen worden opgegeven in de belastingaangifte als zakelijke kosten of inkomensgerelateerde kosten , ongeacht de locatie. Technische apparatuur hoeft bijvoorbeeld niet per se in de werkkamer te staan, maar kan ook in een andere ruimte worden opgeslagen. Het enige belangrijke hierbij is dat deze werkapparatuur daadwerkelijk voor professionele doeleinden wordt gebruikt.

  • Zakelijke uitgaven: Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om hun uitgaven voor werkapparatuur af te trekken als zakelijke kosten. Dit omvat alles wat relevant is voor de uitoefening van het beroep in het betreffende bedrijf (bijv. kantoorapparatuur).
  • Inkomensgerelateerde kosten: Werknemers kunnen beroepskosten voor hun niet-zelfstandige werk aftrekken als inkomensgerelateerde kosten. Dit omvat alle uitgaven waarmee persoonlijk inkomen wordt verdiend (bijv. reiskosten naar de werkplek, laptop of elektrisch in hoogte verstelbaar bureau).

Let op: De belastingdienst in Duitsland erkent alleen een kleiner of groter deel van de kosten voor werkapparatuur als deze overwegend worden gebruikt voor professionele doeleinden . Dit is natuurlijk volledig onproblematisch voor zaken die zonder twijfel nodig zijn voor het werk. De belastingdienst hoeft er bijvoorbeeld niet van overtuigd te worden dat een arts zijn doktersjas niet in zijn vrije tijd draagt. Het ligt echter iets moeilijker bij werkapparatuur die zowel professioneel als privé kan worden gebruikt - bijvoorbeeld eenbureau op .

Schreibtisch von der Steuer absetzen in Deutschland.

Wanneer is een bureau fiscaal aftrekbaar?

Een bureau behoort natuurlijk tot de basisuitrusting van elk kantoor. Maar wanneer kun je een bureau aftrekken van de belasting in Duitsland? Net als voor alle andere werkapparatuur geldt hier hetzelfde: Als het bureau voornamelijk wordt gebruikt voor professionele doeleinden, dus meer dan 90% van de gemaakte kosten kan worden vergoed door de belastingdienst.

Zakelijke uitgaven of inkomensgerelateerde uitgaven omvatten voornamelijk de aanschafkosten van het bureau. Naast de aankoopprijs inclusief btw omvat dit ook de respectieve kosten voor bijvoorbeeld verpakking, porto en vracht. Als het bureau minderkostdan 800 € netto (952 € bruto bij 19% btw) , valt het automatisch in de categorie goederen met een lage waarde (GWG) en kan het worden afgeschreven in het jaar van aankoop.

Goed nieuws op dit punt: Onze absolute bestseller, de Desk Pro 2ligt onder de opgegeven limiet. Dit betekent dat je hem direct kunt aftrekken in het jaar van aankoop. De Desk Pro 2 is niet voor niets zo populair. Het unieke Yaasa-ontwerp en de ruime keuze aan kleuren en maten maken het tot het perfecte bureau - en dat voor een eerlijke prijs.

Ontdek de elektrisch in hoogte verstelbare bureaus op € 800,-

Naar alle bureaus


Als je kiest voor een bureau dat meer kost dan 952 € bruto, moet je de kosten gelijkmatigafschrijven over de normale gebruiksduur. In de afschrijvingstabellen van het Duitse Federale Ministerie van Financiën (afschrijvingstabellen voor de afschrijving voor slijtage) wordt de overeenkomstige gebruiksduur voor elk bedrijfsmiddel gespecificeerd. Voor kantoormeubilair, zoals een bureau, is de gebruiksduur 13 jaar. Dit betekent dat de bedrijfskosten of inkomensgerelateerde kosten moeten wordengespreid over 13 jaar die in de belastingaangifte worden opgegeven. Als je de bureaubelasting op deze manier aftrekt, krijg je elk jaar 1/13 van de totale kosten terug van de belastingdienst in Duitsland.

Mann arbeitet im Stehen am Yaasa Desk Pro 2 in Vollholz Eiche/Weiß

Ben je op zoek naar het juiste bureau voor je thuiskantoor of kantoor?

Ontdek de elektrisch in hoogte verstelbare bureaus

Bureau: fiscaal aftrekbaar voor gemengd gebruik

Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat een loodgieter alleen tijdens werktijd zijn typische overall in ketelpak draagt en in zijn vrije tijd waarschijnlijk geen aktetas gebruikt. Maar veel andere werkapparatuur die om professionele redenen wordt aangeschaft, wordt ook in de vrije tijd gebruikt. In Duitsland noemt de belastingdienst dit zogenaamde werkapparatuur voor gemengd gebruik, d.w.z. apparatuur die zowel voor professionele als privédoeleinden wordt gebruikt.

Het beste voorbeeld hiervan is een bureau. Hoewel het regelmatig wordt gebruikt in het thuiskantoor, wordt het meestal ook gebruikt voor bijvoorbeeld schrijf- of knutselwerk in de vrije tijd. De belastingdienst gaat daarom in eerste instantie uit van professioneel en privégebruik in dit geval. Is het in dit geval ook mogelijk om belasting af te trekken van het bureau? Ja, maar dan gelden de volgende regels:

  • Het privégebruik moet beperkt zijn, dus van ondergeschikt belang (minder dan 10%).
  • Bij 90% zakelijk gebruik zijn de kosten van de werkapparatuur volledig aftrekbaar.
  • Als privé- en zakelijk gebruik verschillend zijn verdeeld, kunnen de kosten alleen naar rato worden vergoed.
  • In sommige gevallen moet je de belastingdienst een bewijs leveren van het zakelijke gebruik van je bureau. Je kunt dit bijvoorbeeld doen met een "bureaulogboek": Documenteer je bureaugebruik om professionele redenen (telkens met datum, tijd en doel).

Hierbij geldt: hoe tijdintensiever het professionele gebruik, hoe minder belangrijk het privégebruik. Maar hoe minder vaak de werkapparatuur wordt gebruikt voor professionele redenen, hoe belangrijker het privégebruik kan zijn.

Een bureau aftrekken voor toegenomen privégebruik

Dus als je je bureau minder dan 10% gebruikt voor privédoeleinden, krijg je waarschijnlijk het grootste deel van de kosten terugbetaald door de belastingdienst. Maar hoe zit het met een hoger aandeel privégebruik ? Je krijgt niet de totale kosten van je bureau vergoed, maar de belastingdienst kan wel ten minste een deel van je zakelijke kosten of inkomensgerelateerde kosten afschrijven.

Je kunt je bureau ook opnieuw laten classificeren als werkapparatuur als je het tot nu toe alleen voor privédoeleinden hebt gebruikt. Dit betekent dat het kan worden gecategoriseerd als fiscaal relevant, zelfs als je het oorspronkelijk privé hebt gekocht en het alleen in je vrije tijd hebt gebruikt. Hierdoor kun je hetbureau op aftrekkenvan je belastingen.

Mann arbeitet im Homeoffice im Stehen am Sitz-Steh-Tisch Yaasa Desk Four.

Een bureau voor thuisgebruik aftrekken van de belasting

Sinds de pandemie van het coronavirus staan steeds meer werkgevers in Duitsland hun werknemers toe om thuis te werken. In eerste instantie leek thuiswerken een tijdelijke oplossing om besmettingsketens te doorbreken. Tegenwoordig is thuiswerken voor veel werknemers de norm geworden. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat de coronavirus pandemie ook een impact heeft gehad op de fiscaal aftrekbare werkgerelateerde kosten in het thuiskantoor.

Werknemers kunnen normaal gesproken alle kosten voor inrichting en apparatuur als werkgerelateerde kosten opvoeren in hun aangifte inkomstenbelasting. De enige vereiste is dat het een zelfstandige werkkamer moet zijn Thuiswerken is echter een uitzondering: werknemers die geen eigen kantoor hebben, kunnen ook inkomensgerelateerde kosten voor hun ergonomische bureaustoel en bureau aftrekken.

In Duitsland konden belastingbetalers in 2020 en 2021 voor elke dag dat ze thuiswerkten een thuiswerkvergoeding van 5 € per dag claimenvoor een maximum van 120 dagen per jaar . Het maximale bedrag dat kan worden afgetrokken voor belastingdoeleinden is dus 600 € per jaar. Maar haast je - de deadline hiervoor eindigt op 31 december 2024.

Steuer absetzen Homeoffice Schreibtisch

Bureau fiscaal aftrekbaar - hoe werkt het nu?

Je weet nu dus dat je je bureau kunt aftrekken van de belasting. Maar hoe ga je nu te werk om het aankoopbedrag als zakelijke kosten of inkomensgerelateerde kosten op te voeren in je belastingaangifte? Het enige wat je hoeft te doen is het zorgvuldig invullen van de Bijlage N van je belastingaangifte .

Vul de eerste pagina van Bijlage N in met gegevens over je salaris - de meeste gegevens vind je op je aangifte inkomstenbelasting. Op de tweede pagina kun je al je werkgerelateerde kosten declareren - op deze manier kun je ook belasting aftrekken op je bureau.

Let op: Zorg ervoor dat je alle facturen en bonnetjes voor je aankopen goed bewaart. Zo kun je de relevante bonnetjes laten zien als de belastingdienst ernaar vraagt. Als je altijd een goed overzicht houdt van je totale uitgaven, profiteer je ook van fiscale aftrekbaarheid.

Wist je dat je je in hoogte verstelbare bureau ook kunt laten financieren door je werkgever of zorgverzekeraar?

Alles wat je moet weten over subsidies van zorgverzekeraars voor zit-sta bureaus

Trek uw bureau van de belasting af en bespaar geld

Of je nu als zelfstandige werkt of in loondienst, je beroepskosten kunnen in Duitsland worden afgeschreven. Je kunt daarom verwachten dat je je bureau kunt aftrekken van de belasting - als onderdeel van je zakelijke uitgaven of als inkomensgerelateerde kosten. Op deze manier krijg je het grootste deel of ten minste een deel van de kosten vergoed van de Duitse belastingdienst. Je moet de fiscale aftrekbaarheid van werkapparatuur dus in geen geval veronachtzamen!

Bent u geïnteresseerd in een zit-sta bureau?

Ontdek onze selectie