In hoogte verstelbaar bureau - Pensioenverzekering

Langdurig zitten is ongezond. Veel mensen werken echter nog steeds voornamelijk zittend aan een bureau. Om rugpijn en soortgelijke ziekten te voorkomen of te verlichten, is een ergonomische werkplek nodig. Onder bepaalde voorwaarden vergoedt de Duitse pensioenverzekering (DRV) de kosten van zit-sta bureaus waarmee je staand kunt werken. Hier lees je wanneer en hoe je een in hoogte verstelbaar bureau via de pensioenverzekering gratis.Tipps zur Übernahme von Kosten für einen höhenverstellbaren Schreibtisch durch die Rentenversicherung.

Ergonomische werkplek op kantoor

Werknemers in Duitsland hebben wettelijk recht op een een gezondheidsbevorderende werkplek. Dit betekent echter niet dat een in hoogte verstelbaar bureau een ergonomische kantooruitrusting moet zijn. inbegrepen moet deel uitmaken van de ergonomische kantoorinrichting. De wettelijke regeling bepaalt alleen dat werknemers een beeldschermwerkplek moeten hebben die groot genoeg is om regelmatig aan het bureau te kunnen bewegen. beweging aan het bureau aan het bureau.

In hoogte verstelbare bureaus zijn slechts één optie - Werkgevers zijn dus vrij om te beslissen of ze hun werknemers zit-sta bureaus willen geven. Niet elke manager is echter bereid om de relatief hoge kosten van elektrisch in hoogte verstelbare bureaus te dragen. Zelfs als je een medische verklaring kunt overleggen waarin de gezondheidsbehoefte van zo'n bureau staat, is de werkgever niet wettelijk verplicht om de aanschafkosten te dekken.

In hoogte verstelbaar bureau: pensioenverzekering kan de kosten dekken

Zelfs als de werkgever geen zit/stabureau ter beschikking stelt, kunnen de gemaakte kosten onder bepaalde voorwaarden door verschillende sociale verzekeringen worden gedekt. Een in hoogte verstelbaar bureau kan bijvoorbeeld worden gedekt door de Duitse pensioenverzekering bijvoorbeeld. Deze overheidssteun valt onder de zogenaamde uitkeringen voor deelname aan het beroepsleven (LTA).

Deze uitkeringen zijn bedoeld om mensen - ongeacht hun gezondheid en financiële situatie - te helpen deel te (blijven) nemen aan het werkende leven. Het doel is om beperkingen te compenseren en te voorkomen dat mensen hun werkzame leven voortijdig beëindigen. Daartoe worden deze technische apparatuur de volgende subsidies:

  • in hoogte verstelbare bureaus (tot max. 800 €)
  • Ergonomische bureaustoelen (tot max. 435 €)

Waarom een elektrisch in hoogte verstelbaar bureau?

Heeft je werkgever nog geen zit-sta bureaus? Dan is het voor hen misschien gewoon een gimmick en geen noodzaak. Als je niet meteen een in hoogte verstelbaar bureau bij Deutsche Rentenversicherung wilt aanvragen, kun je ook proberen je werkgever te overtuigen van de vele voordelen van een elektrisch in hoogte verstelbaar bureau. de vele voordelen van een elektrisch in hoogte verstelbaar bureau.. Wie weet spitsen de volgende argumenten voor een zit-sta bureau de oren!

Een in hoogte verstelbaar bureau...

  • ...ontlast de rugomdat pijn kan worden voorkomen of verlicht door de terugkerende verandering in het ruggebied.
  • ...bevordert de bloedcirculatieomdat het bloed beter kan circuleren wanneer men staat.
  • ...versterkt de benenomdat - anders dan bij het zitten - de beenspieren worden gebruikt in een staande houding.
  • ...verbetert de ademhaling... verbetert de ademhaling omdat het hele bovenlichaam mooi gestrekt is tijdens het staan en er dus dieper kan worden geademd.

Erhalte einen Zuschuss von der Rentenversicherung für einen höhenverstellbaren Schreibtisch mit diesen Tipps.

In hoogte verstelbaar bureau gefinancierd door pensioenverzekering: Vereisten

Niet iedere werknemer kan de kosten van een in hoogte verstelbaar bureau vergoed krijgen. Er moet sprake zijn van een ziekte of beperking om recht te hebben op een zit-sta bureau. Aan welke eisen moet je voldoen om door het pensioenfonds goedgekeurd te worden voor een in hoogte verstelbaar bureau?

1. Je hebt een zittend beroep.

Om in aanmerking te komen voor een in hoogte verstelbaar bureau via de pensioenverzekering, moet je uiteraard een job hebben waarin je je professionele taken uitvoert overwegend zittend je professionele taken vervullen. Alleen als je kunt aantonen dat je vele uren per dag zit, zal de Duitse pensioenverzekering zelfs maar overwegen om de kosten van een zit-sta bureau te vergoeden.

2. Langdurig zitten is voor jou (bijna) onmogelijk.

Als je bijvoorbeeld rugklachten hebt, net een discusoperatie achter de rug hebt of een verkromming van de wervelkolom (scoliose) hebt, zal het zeker niet makkelijk voor je zijn om elke dag uren zittend te werken. Zittend werk is immers niet bepaald bevorderlijk voor deze en soortgelijke klachten. Alle mogelijke vormen van gediagnosticeerde (chronische) gezondheidsklachten kunnen je kansen vergroten om de kosten van een in hoogte verstelbaar bureau vergoed te krijgen door je pensioenverzekering.

Übermäßiges Sitzen führt oft zu Rückenschmerzen.

3. je hebt een medische verklaring.

Om je gezondheidsklachten aan te kunnen tonen, moet je beschikken over een medische verklaring of een ontslagrapport van de revalidatiekliniek van de revalidatiekliniek. De doktersverklaring of het ontslagrapport moet bevestigen dat je gezondheidsklachten hebt die waarschijnlijk verergeren door langdurig zitten.

4. je werkgever heeft ingestemd met een zit-sta bureau.

Natuurlijk kun je niet helemaal zelf beslissen of je in de toekomst aan een in hoogte verstelbaar bureau kunt werken - in je thuiskantoor wel, maar niet op je gewone werkplek op kantoor. Voordat je een aanvraag indient bij de Duitse pensioenverzekering, moet je eerst overleggen met je werkgever. Maar maak je geen zorgen, het komt zelden voor dat een werkgever bezwaar maakt - elke manager wil tenslotte dat het goed gaat met zijn werknemers.

In hoogte verstelbaar bureau via pensioenverzekering: hoe kan ik subsidie aanvragen?

Als u hebt besloten een aanvraag in te dienen bij de Duitse pensioenverzekering om de kosten van een in hoogte verstelbaar bureau te laten dekken, moet u de volgende documenten indienen de volgende documenten samen per post:

Medisch attest

Zoals hierboven al vermeld, wordt een in hoogte verstelbaar bureau alleen goedgekeurd door het pensioenverzekeringsfonds als je een medische verklaring of het ontslagrapport van de revalidatiekliniek kunt overleggen. Bij de Duitse pensioenverzekering heb je bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden deze ziektebeelden recht op vergoeding van de kosten:

  • Scoliose met een Cobb-hoek > 4°
  • Girdlestone heup, d.w.z. het ontbreken van een heupgewricht
  • Ziekte van Bechterew (ontstekingsreuma)
  • Ernstige (chronische) rugpijn (een effect van de effect van de coronapandemie)

In de medische verklaring van de specialist of orthopedisch chirurg moet staan dat de aanschaf van een in hoogte verstelbaar bureau - voor deze of vergelijkbare lichamelijke beperkingen of aandoeningen - absoluut noodzakelijk om het werkvermogen en de gezondheid te behouden of - na revalidatie - te herstellen.

Kostenraming

Zolang je geen schriftelijke bevestiging hebt ontvangen van het pensioenfonds van een in hoogte verstelbaar bureau, mag je dit ergonomische meubel niet aanschaffen. Anders vervalt automatisch je recht op vergoeding. Voordat u uw aanvraag indient, moet u echter u informeren over mogelijke in hoogte verstelbare bureaus en de kosten controleren - Stuur deze informatie ook naar Deutsche Rentenversicherung.

Wilt u een offerte voor een in hoogte verstelbaar bureau?

Stuur nu een aanvraag

Functie en taakomschrijving

De Duitse pensioenverzekering wil niet alleen weten met welke gediagnosticeerde gezondheidsproblemen je kampt, maar ook wat voor werk je doet. Probeer een zo gedetailleerd mogelijke gedetailleerde functie- en activiteitenomschrijving zo gedetailleerd mogelijk te geven. Documenteer bijvoorbeeld hoe vaak je achter je bureau zit en welke professionele taken je uitvoert.

Aanvraagformulieren

Voor een Duitse pensioenverzekering moet je ook deze twee documenten invullen ingevuld en ingediend:

Als u hulp nodig bij het invullen van de formulieren kunt u het beste contact opnemen met de Duitse pensioenverzekering (DRV), uw ziekenfonds of uw behandelend arts.

Rentenversicherung Antrag für elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch.

In hoogte verstelbaar bureau: de pensioenverzekering neemt contact met je op

Zodra je alle benodigde documenten naar de Duitse pensioenverzekering hebt gestuurd, worden ze doorgestuurd naar de medische dienst. Zij zullen je aanvraag voor kostendekking goedkeuren of afwijzen. Na enkele weken of maanden ontvang je meestal a positieve of negatieve beslissing per post van de pensioenverzekeraar.

Pensioenverzekering: Aanvraag goedgekeurd - wat nu?

Als uw aanvraag voor kostendekking is goedgekeurd, kunt u nu uw uw gewenste in hoogte verstelbare bureau bestellen. Na ontvangst van de levering hoeft u alleen nog maar alleen nog de factuur en de meegestuurde bijlage indienen bij de Duitse pensioenverzekering. Je krijgt dan de aankoopkosten van het in hoogte verstelbare bureau vergoed door het pensioenverzekeringsfonds.

Subsidie pensioenverzekering voor in hoogte verstelbaar bureau afgewezen?

Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, heeft elke verzekerde wettelijk recht op technische arbeidsmiddelen zoals een in hoogte verstelbaar bureau. Krijgt u toch een negatieve beslissing, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken binnen binnen een termijn van 4 weken schriftelijk bezwaar maken. in beroep gaan. Op deze manier kan je aanvraag opnieuw zorgvuldig worden beoordeeld.

Elektrisch in hoogte verstelbaar bureau ook zonder pensioenverzekering?

Als er in jouw geval geen overheidssubsidie omdat je bijvoorbeeld geen gezondheidsbeperkingen hebt, hoef je het niet zonder het in hoogte verstelbare bureau te stellen.

Je kunt het meubel ook declareren in de categorie inkomensgerelateerde kosten in bijlage N van je belastingaangifte. Als het voornamelijk zakelijk wordt gebruikt, is het mogelijk om het in hoogte verstelbaar bureau voor belastingdoeleinden.

Person arbeitet im Stehen.

In hoogte verstelbaar bureau: pensioenverzekering loont!

A gezonde en ergonomische werkplek is een essentiële voorwaarde voor zittend kantoorwerk. Bijzonder nuttig is een in hoogte verstelbaar bureaubijzonder nuttig. tussen zitten en staan tijdens het werk. Als je werkgever je - ondanks je gezondheidsproblemen - geen zit-sta bureau ter beschikking stelt, neem je best contact op met een sociale verzekeringsinstelling. Onder bepaalde omstandigheden kan een in hoogte verstelbaar bureau gefinancierd worden door de pensioenverzekering. pensioenverzekering.

Ben je op zoek naar een geschikt in hoogte verstelbaar bureau?

Ontdek onze selectie